23. 11. 2017

Zdravohrátky

   Dne 15. 11. 2017 se čtyři žáci deváté třídy jeli podívat na Zdravohrátky ve Svitavách, které se skládaly z šesti stanovišť. Tři stanoviště se nacházela v budově zdravotnické školy a zbylé tři na nás čekala ve svitavské nemocnici. Jako první jsme si navzájem v naší skupince změřili oxymetrem krevní kyslíkovou saturaci, tonometrem i rtuťovým tlakoměrem tlak, počítali jsme tep za minutu a měřili si teplotu ušním teploměrem. Druhým, asi nejzábavnějším úkolem, bylo baňkování, které jsme si opět mohli vyzkoušet. Poslední naše mise na "Zdrávce" bylo sestavení kostí končetin, vnitřních orgánů a kostry člověka. Následně jsme se přesunuli do areálu nemocnice, kde jsme byli svědky opravdového výjezdu sanitky, zkusili jsme si resuscitovat člověka i miminko na figuríně, naučili jsme se tři styly obvazování obinadlem a názvosloví základních chirurgických nástrojů. Před odchodem na další stanoviště nám byly položeny otázky, za které bylo možné dostat body. Ty se na konec celé této akce sečetly a vyhlásili se vítězové. První jsme sice nebyli, ale myslím, že druhé místo je také krásné a jsme na naše družstvo pyšní. Středa na zdravotnické škole se velice vydařila, bylo to nejlepší představení střední školy, na kterém jsme mohli být. Foto: Zdravohrátky