13. 02. 2016

Členské příspěvky do AŠSK

Děkujeme všem rodičům, kteří zaregistrovali své dítě do Asociace školních sportovních klubů a zaplatili členský příspěvek. Asociace dala možnost pořídit si ve výši příspěvků do školních tělocvičen nové vybavení. Díky vybraným financím v naší škole jsme pořídili 21 malých overbalů. V hodinách tělesné výchovy se tak budeme moci více zaměřit na posilovací a rehabilitační cvičení s těmito pomůckami.