13. 02. 2016

Ochrana člověka za mimořádných událostí

V úterý 26. ledna 2016 proběhla na naší škole první část projektového vyučování k tématu Ochrana člověka za mimořádných událostí. Žáci 1. - 9. ročníku se zde seznamují s krizovými situacemi a možnostmi jejich řešení. Druhá část projektu proběhne na konci II. pololetí školního roku.

Fotografie: Ochrana člověka za mimořádných událostí