07. 11. 2017

PROJEKT "Cesta kolem světa"

Celoškolní projekt "CESTA KOLEM SVĚTA"

1. - 5. ročník: Žáci prvního stupně se zúčastnili výletu na hrad Svojanov. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Mladší děti absolvovaly prohlídku sklepení, expozici pověstí a legend hradu, dům zbrojnošů, mučírnu a lapidárium. Starší žáci měli prohlídkový okruh rozšířený o empírový palác avyhlídkové terasy. Obě skupiny měly výborné průvodce, kteří nám poutavě vyprávěli o historii i současnosti hradu, největší úspěch však měly strašidelné historky. K dalším velkým zážitkům patřila návštěva mučírny a domu zbrojnošů, kde jsme si mohli vyzkoušet různé mučící nástroje a zbraně. Již bez průvodce jsme si prohlédli nádvoří, hradby, zahrady a hlavně věž. K výstupu na hlásku se odhodlali i ti, kteří původně nechtěli, a rozhodně nelitovali, neboť vyhlídka po okolní krajině je skutečně krásná. Foto zde: Svojanov

6. ročník: Během projektového dne "CESTA KOLEM SVĚTA" si žáci 6. ročníku vytvořili plakát, který seznamuje se státy Evropské unie. Poněkud podrobněji se zabývali státy, jako je Velká Británie, Francie, Německo nebo Česká republika. Na závěr projektového dne jsme si zahráli deskovou hru Evropa - otázky a odpovědi.

7. ročník: Třída se věnovala v rámci projektového dne "CESTA KOLEM SVĚTA" světadílu - Afrika. Hlavní pozornost byla soustředěna na faunu v této oblasti. Žáci si vytvořili plakát, na kterém jsou vyobrazeni vybraní živočichové a jejich podrobný popis.

8. ročník: Žáci 8. ročníku se v rámci projektu věnovali Asii. Tématem byla geografie, vodstvo, podnebí, kultura, asijské pokrmy a nápoje. Žáci vyhledávali informace na internetu, v atlase.....Poté vytvořili společnými silami plakát, který zdobí jejich třídu.

9. ročník: Žáci 9. ročníku si ve školním projektu "CESTA KOLEM SVĚTA" osvojovali elementární znalosti o Severní a Jižní Americe. Vytvořili obecně zeměpisnou mapu celého amerického světadílu, dále se zaměřili na zajímavosti Severní a Jižní Ameriky. Jedna skupina žáků sestrojila časovou osu prezidentů USA.