27. 10. 2017

Přírodovědný KLOKAN

Ve středu 11. 10. 2017 proběhl na naší škole PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN. Zúčastnilo se ho 20 žáků z 8. a 9. ročníku. Žáci odpovídali na 24 otázek z oblasti přírodopisu, fyziky, zeměpisu, matematiky a občanské výchovy. 8 otázek bylo za 3 body, 8 otázek za 4 body, 8 otázek za 5 bodů. Celkově mohli žáci získat 120 bodů. Na začátku měli všichni přiděleny 24 bodů. Za neřešenou úlohu nezískali žádný bod, jestliže odpověděli chybně přišli o 1 bod. Nejvíce bodů získal Václa Mráz (9. ročník) 71 bodů, druhý se umístil Vojtěch Zeman (9. ročník) 64 bodů a třetí byl Michal Jiráček (8. ročník) s 61 body.