24. 09. 2017

Plavecký výcvik ve školním roce 2017/2018

V letošním roce jsme zvolili pro plavecký výcvik (vzhledem k plánované rekonstrukci plaveckého bazénu ve Svitavách) plavecký bazén v České Třebové. Celkem desetkrát ve dvouhodinových lekcích (děti z MŠ mají zkrácené lekce) budou mít možnost žáci 1. stupně a děti z MŠ seznámit se s vodou, plaveckými technikami a styly. Povinný plavecký výcvik se týká žáků třetího a čtvrtého ročníku, ostatní mohou výcvik zvolit dle zájmu. První lekce bude již 21. 9. a poslední lekce nás bude čekat 7. 12. 2017. Škola využila možnosti dotace MŠMT na dopravu za účelem plaveckého výcviku, žáci tak jízdné platit v letošním roce nebudou.