08. 08. 2017

Projektový den "Cesta kolem světa"

1. + 2. ročník: Během animačního programu, který vedla zkušená lektorka jazyků Olga Sigid, navštívili žáci postupně Rusko, Německo, Anglii, Francii a Španlsko. O každé zemi se dozvěděli žáci různé zajímavosti, poslechli si zvuk jazyka dané země a formou hry se seznámili s významným svátkem. Nejvíce se nám líbila rajčatová bitva a sbírání čokoládových vajíček.

2. - 3. ročník: Poslední projektový den "Cesty kolem světa" navázal na první část, ve které nás žáci seznámili s určitým místem ČR, nyní nás do tohoto místa či města pozvali v roli majitelů kempů, ZOO, cestovních či reklamních agentur. Zkoušeli si vytvořit reklamní plakáty či napodobit webové stránky. Oba ročníky se také zúčastnily animačních programů.

4. - 5. ročník: Animační program "Cesta kolem světa" - žáci se seznamovali s různými cizími jazyky světa a pomocí her se naučili některá jednoduchá slovíčka. Podobně jako Willy Fog procestovali 5 zemí světa. Na závěr a v průběhu žáci sami zhodnotili, který jazyk lahodí jejich uchu a který naopak ne.

6. ročník: Program "Cesta kolem světa" navazoval na výuku v předmětu zeměpis, a umožnil rozšířit a doplnit znalosti o australském kontinentu. Žáci vyhledávali mapy a informace především s využitím internetu. Závěrem vše zpracovali na čtvrtka papíru a vytvořili ve třídě přehlednou nástěnku.

7. ročník: Žáci se opět zabývali Afrikou. Tentokrát se zaměřili na jídlo a nápoje. Vyhledávali také informace o svatbě v Africe a dalších svátcích. Na závěr společnými silami opět vytvořili plakát.

8. ročník: 8. třída pokračovala v poznávání Asie. Žáci měli za úkol najít informace o fauně a floře a zpracovat je formou referátu.

9. ročník: Tentokrát jsme se přesunuli do jižní části Ameriky. Žáci poutavým způsobem zpracovali následující témata: " 10 Top turistických destinací", "Fauna a flora", "Kuchyně některých vybraných států" a "Problémy Jižní Ameriky". Výsledkem byly poutavé plakáty, které si žáci navzájem prezentovali.Foto zde: Cesta kolem světa