08. 08. 2017

Projekt "Normální je nekouřit"

Dne 31. 5. 2017 na I. stupni ZŠ Opatov proběhl projekt Normální je nekouřit. Program byl zaměřený šířeji na komplexní podporu zdravého životního stylu a prevenci kouření u dětí mladšího školního věku (7 - 11 let). Průvodcem celého programu byla veverka Věrka, která si s dětmi povídala o zdraví, o nemoci, o aktivním pohybu ve volném čase, o zdravé výživě, lesních zvířátkách a v pohádce na videu se děti dozvěděly o cigaretě Retce. Zábavnou formou se tak děti seznámily s tím, že kouření není normální součástí našeho životního stylu. Děti se dozvěděly o tom, co je zdravé, o orientaci v rizicích, se kterými se mohou setkat a účinné prevenci tak, aby byly připraveny uchovat si své zdraví i v dospělém věku. FOTO zde: Projekt