08. 08. 2017

Výlet do Poličky ZŠ

V úterý 13. 6. 2017 se žáci 8. a 9. ročníku rozjeli do Poličky. Cílem jejich výletu byla návštěva rodné světničky Bohuslava Martinů - unikátní, romantické, i když pro život trochu nepraktické místo. Tuto světničku jsme nalezli ve věži kostela sv. Jakuba v Poličce. Poté co jsme vystoupali 192 schodů až do samotné věže kostela, byli jsme odměněni nejen zajímavou prohlídkou světničky, ale i jedinečným výhledem na celé město a jeho blízké okolí. Dále žáci navštívili výstavu, kde měli možnost dozvědět se o tom, jak se obchodovalo v minulosti. Název výstavy byl "Koloniál Karla Baizy aneb z historie obchodu a obchodování". Výstava žákům představila místní výrobky a plodiny, české i koloniální - dovozové zboží. Z poza pultu je úsměvem uvítali úslužní prvorepublikoví obchodníci. Poznali vybavení a sortiment dobového koloniálu, cukrány, řeznictví a obchodu se střižním zbožím. Navštívili také výroční trh. V "trafice" a "hokynářství" měli možnost zahrát si na prodávajícího a kupujícího, vyzkoušet si smlouvání o ceně, vyzdvihnout novinky a senzace v tisku apod. Závěrem si své znalosti ověřili s testu, který pro ně byl připraven a měli možnost vytvořit si reklamu na zboží. Foto zde: Polička