16. 05. 2017

Preventivní program - Zásady bezpečného chování k cizím lidem ZŠ a MŠ

Dne 10. května 2017 proběhl na naši škole výchovný a praktický kurz pro děti ZŠ (1. - 2. ročník) a MŠ (starší děti) - Zásady bezpečného chování k cizím lidem a sebeobrana při obtěžování nebo chycení dítěte dospělou osobou. V úvodu si děti na modelových situacích ujasnily, kdo je cizí člověk a na koho se mohou v případě nebezpečí obrátit. Foto zde: Preventivní program ZŠ, preventivní program MŠ