11. 05. 2017

Projekt "CESTA KOLEM SVĚTA"

Už potřetí v tomto školním roce jsme se věnovali našemu projektu "Cesta kolem světa". Jednotlivé ročníky měly opět rozdělená témata a pracovaly na úkolech.

Žáci 1. ročníku se seznámili s webovými stránkami obce a školy. Zhlédli školní video spot a vyhledávali významná místa svého bydliště. Výtvarně zpracovali pozvánku se zajímavostmi pro návštěvníky obce.

Žáci 2. ročníku se seznámili se slepou mapou a prací s ní, barvami a značkami na mapě ČR, žáci 3. ročníku vyhledávali městské znaky velkých obcí ČR a dolepovali erby do slepé mapy ČR.

Žáci 4. - 5. ročníku vytvářeli myšlenkové mapy - Evropa - severní, jižní, východní, západní (podnebí, povrch, vodstvo).

Žáci 6. ročníku pokračovali s poznáváním Austrálie, jejími státy, městy a památkami. Po vyhledání informací si vytvořili plakáty.

Žáci 7. ročníku se věnovali problémům Afriky (chudoba, bída, hlad, negramotnost....), problematice školství v Africe a v ČR. Dozvěděli se zajímavé informace, které potom zpracovali formou plakátu.

Žáci 9. ročníku se dozvěděli informace o Kanadě (základní fakta, významné osobnosti, města a provincie, geografie, sport) a o Mexiku (základní fakta, fauna a flóra, mexická kuchyně.