03. 04. 2017

Městské muzeum a galerie Polička

V pátek 24. 3. žáci 6. a 7. ročníku navštívili Městské muzeum a galerii v Poličce. Důvodem jejich návštěvy byla interaktivní výstava na téma: "Od doby kamenné do doby slovanských hradišť". Celá výstava byla dotyková, žáci měli možnost vrátit se sluchem, hmatem i vlastním prožitkem do doby kamenné - od doby lovců mamutů, přes dobu bronzovou až po příchod Slovanů v 6. století n.l. Měli možnost vidět postavu kovolitce z doby bronzové či keltského bojovníka s ženou. Do rukou si žáci mohli vzít repliky zbraní a nástrojů, které lidé používali při lovu, výrobě předmětů nebo vaření. Mohli se vžít do role našich předků a vyzkoušet si keltský šat, drcení obilí, tkaní na vertikálním stavu nebo psát straoslověnským písmem - hlaholicí. Fotografie ZDE.....: Muzeum a galerie v Poličce