07. 02. 2017

Ochrana člověka za mimořádných událostí

V úterý 31. 1. 2017 proběhla na naší škole 1. část projektu na téma "Ochrana člověka za mimořádných událostí". Do tohoto projektu se zapojili žáci 1. - 9. ročníku, měli za úkol seznámit se s krizovými situacemi a možnostmi jejich řešení. 2. část projektu proběhne na konci 2. pololetí školního roku.