07. 02. 2017

Celoškolní projekt "CESTA KOLEM SVĚTA"

Už podruhé v letošním školním roce jsme se věnovali projektu s názvem „Cesta kolem světa“. Žáci všech ročníků měli rozdělená témata: 1. ročník (Opatov a okolí), 2.-3. ročník (Česká republika), 4.-5. ročník (Evropa), 6. ročník (Antarktida), 7. ročník (Afrika), 8. ročník (Asie) a 9. ročník (USA).

Prvňáci se v tomto projektovém dnu seznámili s okolím svého bydliště, poznávali sousední obce a okolní města. Seznámili se s mapou naší republiky a umístěním polohy Opatova.

Žáci 2. a 3.ročníku pracovali ve skupinách. Na mapě České republiky vyhledávali kraje, krajská města, přiřazovali krajským městům znaky, doplňovali vynechané názvy, slova či písmena v mapě ČR, seznámili se s barvami na mapě, vyhledávali nížiny, pohoří, vodstvo, sousední státy ČR a jejich hlavní města. Přiřazovali obrázky dominant k některým českým městům, hráli hry domino, pexeso, puzzle s touto tematikou.

Žáci 4., 5. ročníku vyhledávali a zpracovávali informace o evropských státech, obrátili svou pozornost na práci s mapou. Podařilo se jim ukázat a následně zakreslit evropské státy, hlavní města. Také se dobře orientovali ve vlajkách evropských států.

Žáci 6. ročníku zpracovávali informace o Antarktidě, věnovali se výzkumným základnám a Antarktické smlouvě. Samostatně pracovali s mapou a zaznamenávali získané informace.

Žáci 7. ročníku se dozvěděli další zajímavé informace o Africe. Tentokrát se zaměřili na geografii této země (poloha, povrch, podnebí, vodstvo, nejvýše položená místa). Informace o této zemi vyhledávali na internetu nebo s pomocí nakopírovaných materiálů. Každý obdržel pracovní list, který měl za úkol vyplnit. Na závěr žáci vytvořili plakát, kde prezentovali svoji práci.

Žáci 8. ročníku se tentokrát zabývali zajímavými asijskými řekami, které si sami zvolili. Do mapy vypracované při minulém projektovém dnu zakreslili jejich tok, vyhledali a zpracovali informace o nich, seznámili s nimi spolužáky a mapu doplnili obrázkem nebo textem.

Nejstarší žáci se dozvěděli další zajímavosti o USA. Pomocí učebnic, nakopírovaných materiálů a internetu zjišťovali podrobnosti o tématech Politika USA, její Významné osobnosti, Vynálezy a nejvýznamnější Svátky. Ze získaných informací vytvořili poutavé plakáty, které pak prezentovali svým spolužákům.