11. 01. 2017

Plavecká výuka v ZŠ a MŠ

Od konce listopadu se žáci prvního stupně a mateřské školy účastní plavecké výuky na krytém bazéně ve Svitavách. Plavat jezdíme každou středu, výuka se skládá ze dvou po sobě jdoucích vyučovacích hodin. U dětí z MŠ se jedná o jednu hodinu. Pro 3. a 4. ročník je plavecký kurz povinný, náklady na jejich výuku hradí škola. Ostatní děti se jezdí učit plavat dobrovolně. Kvalita plavecké výuky se každým rokem zlepšuje, plavecká škola je vybavena mnoha novými pomůckami a plavečtí instruktoři v hojné míře využívají moderní metody. Plavání přináší dětem radost z pohybu a také posiluje zdraví a zlepšuje celkovou fyzickou kondici a pohyblivost. Kurz bude ukončen na začátku února 2017. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout ukázky z několika různých hodin.