24. 10. 2016

Preventivní program: "Poruchy příjmu potravy"

Ve středu 12. 10. 2016 se žáci 8. - 9. ročníku zúčastnili preventivního programu "Poruchy příjmu potravy - mentální anorexie a bulimie", kterou si pro ně připravila společnost EDUTEAM ( centrum celoživotního vzdělávání). Jednalo se o vhodně sestavený pořad, který žákům představil možné příčiny a mnohdy fatální důsledky mentálních onemocnění anorexie a bulimie.