24. 06. 2024

Sportovní dopoledne u nejmladších dětí v rámci T-mobile běhu

Ve středu 19.6. 2024 se i naše nejmenší děti z MŠ účastnily sportovních aktivit v rámci  T – Mobile běhu. Vše se odehrávalo ve stinném prostředí v areálu MŠ a počasí nám ke sportovním aktivitám velmi přálo. Cílem účasti bylo rozšířit sportovní dovednosti dětí. Děti neběžely trať dálkovou, ale plnily krátké i déletrvající cíle bez přerušení i s krátkými přestávkami. Běh se střídal i s dalšími jednoduchými činnostmi jako jsou poskoky, slalom, běh ve dvojici, trojici, dívky proti chlapcům. Celé dopoledne si děti ve sportovním duchu užily a za odměnu získaly zasloužené medaile od naší paní kuchařky.