06. 06. 2024

Ponížení úplaty za vzdělávání

Úplata za vzdělávání bude v letních měsících ponížena následovně: měsíc červenec 160 Kč, měsíc srpen 114 Kč.