22. 11. 2023

Stávka na naší škole

Vážení zákonní zástupci našich žáků, chtěla bych Vás informovat, že zaměstnanci Základní školy a Mateřské školy Běly Jensen, Opatov, okres Svitavy se budou v pondělí 27.11.2023 účastnit celodenní stávky, kterou vyhlásil a organizuje Českomoravský odborový svaz pracovníků školství.

Znamená to, že škola bude pro žáky celý den uzavřena.

Uvědomujeme si, že naše rozhodnutí Vám bude komplikovat každodenní chod Vašich domácností a Vaše osobní i pracovní povinnosti.

Situace v regionálním školství nebyla nikdy dříve tak vážná, jako nyní. Stávkujeme za zachování současných podmínek pro vzdělávaní Vašich dětí, našich žáků.

 

Problémy, které nás znepokojují:

-          nedostatek finančních prostředků ve školách , které způsobí výrazný počet vyučovacích hodin. To znamená spojování tříd, nedostatek času na individualizaci výuky, na naší škole snížení o víc jak polovinu úvazku jednoho učitele,

-          snížení finančních prostředků na asistenty pedagoga, což ohrozí společné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

-          snížení finančních prostředků na pořízení učebních pomůcek, učebnic apod.,

-          snížení mzdových prostředků pro nepedagogické pracovníky zabezpečující chod školy.

Propouštění učitelů a asistentů se současným snižováním týdenní dotace na vyučování je v přímém rozporu s povolebním prohlášením vlády, která školství prohlásila za svou prioritu. Neodpovídá ani Strategii vzdělávání 2030+, která klade důraz na individuální přístup k žákům.

Věříme, že náš postoj pochopíte. Bojujeme za udržení kvality našeho školství a za Vaše děti. Za případné komplikace se omlouváme.

 

Mgr. Hebelková Iva

Základní škola a Mateřská škola Běly Jensen, Opatov, okres Svitavy

569 12 Opatov 139

IČO: 75015595

Tel.: 461593135, 731615261

www.zs-opatov.cz

 

logo podpisu