19. 06. 2023

Školní výlet do pravěké osady Křivolík

V pátek 16. 6. 2023 jsme se v rámci školního výletu ocitli uprostřed krásných hvozdů u České Třebové a díky tomuto muzeu v živé přírodě jsme se všichni dostali do pravěku, kdy se na našem území vyskytovali tehdejší lovci a sběrači, první zemědělci, taviči kovů doby bronzové i první etnika - KELTOVÉ či GERMÁNI. Děti byly rozděleny do skupin a každá skupina si prošla různé oblasti pravěkých činností a aktivit - jak se dělala mouka, obstarávala se potrava, jak se zakládal oheň, čím se bojovalo a různé pravěké nástroje. Nejen pravěká osada byla super, ale i počasí a chutný oběd byly perfektní tečkou za celým výletem.