10. 10. 2022

Září u mladších dětí - nejen noví Šmoulíci

Měsíc září je pro malé děti měsícem adaptačním. Pro mnohé, je často mateřská škola prvním odloučením od rodičů. Děti se první dny v mateřské škole učily dennímu režimu třídy, setkaly se s novou autoritou a naučily s fungovat v kolektivu svých vrstevníků.

Hned první den na začátku září děti přivítal ve školce malý Šmoula se spoustou zábavných úkolů.

Děti se učily zpívat, cvičit, tancovat a hrát různé hry o kamarádství.

Školku si také děti kolektivně namalovaly na veliký arch papíru, který zdobí vstup do horních prostor naší budovy.

Také děkujeme rodičům za všestrannou připravenost malých dětí do naší školky. Na konci září již děti vstupují do třídy klidněji a sebejistěji a to díky vstřícnému přístupu nás všech dospělých.