28. 06. 2022

Informativní schůzky pro rodiče

Třída mladších dětí a nově příchozích dětí - 29. 8. v 15:30 hod v budově MŠ nad školní jídelnou.

Třída předškoláků - ve středu 31. 8. v 15:30 hod na odloučeném pracovišti (třída vedle budovy ZŠ.)

V případě potřeby volejte Bc. Denisa Holasová - 739 013 018.