04. 05. 2022

Čarodějné odpoledne

Dne 28. 4. se děti z mateřské školy zúčastnily zábavného odpoledne pod taktovkou základní školy. Akce byla zaměřena na plnění čarodějných úkolů a za každý splněný úkol byly děti odměněny sladkou odměnou. Po zábavě jsme se všichni přesunuli k ohni a opekli jsme si špekáčky, které nám po zimním období všem moc chutnaly.