12. 04. 2022

Návštěva muzea ve Svitavách

V pátek 8. 4. 2022 jsme se vydali s předškoláčky do svitavského muzea, kde nás čekal velikonoční program o slavení svátků jara. K vidění byl VELIKONOČNÍ BETLÉM, vejce zdobená různými technikami - KRASLICE, POMLÁZKY pletené z různého počtu proutků, ZVYKY, které už jsou zapomenuty, VELIKONOČNÍ POKRMY. Na závěr návštěvy se děti přemístily do dílničky, kde si společně vyrobily "líto", které už dnes zdobí jarní květináče u vchodu do naší MŠ.