02. 12. 2019

Projektový den "Pasíčka"

Dne 26. 11. 2019 se děti z MŠ vydaly na projektový den do Záchranné stanice a ekocentra Pasíčka, v Boru u Skutče. Zaměstnanci záchranné stanice pro nás měli připraven velmi zajímavý a bohatý program. První část programu byla zaměřena na venkovní prohlídku zvířat, která byla vyplněna bohatým výkladem o osudech zvířat, která se momentálně ve stanici nacházejí. Druhá část programu byla v budově ekocentra, kde navazovalo promítání a vypravování o životě pracovitých včel, o jejich hierarchii, potravě, produktech z medu a samozřejmě i sladká ochutnávka medu. Pracovní část byla zaměřena na výrobu včeličky, která se hodně zaměřovala na jemnou motoriku a zručnost dětí. Projektový den v ekocentru byl velmi dobře zorganizovaný, pro děti přínosný a zábavný. Den jsme si všichni velice užili.