22. 10. 2019

Kaštany od Šmoulíků

Děti z MŠ sbiraly během měsíců září, říjen kaštany pro zvěř. Společně jsme na vycházce sesbírali dvě tašky plné kaštanů. Některé děti přinesly i kaštany z domů, které společně s rodiči nasbíraly. V pátek 18.10. 2019 děti odvezly kaštany na vozíku a předaly je zástupci Honebního společenstva Opatov, panu Kovářovi.