30. 09. 2019

Adaptace nově příchozích dětí na MŠ

Kdyby se ve školce známkovalo, jistě by dostaly děti ze třídy Šmoulů od paní učitelek velikou jedničku s hvězdičkou.Během měsíce září se děti ve školce seznámily s prostředím třídy, poznaly nové kamarády, naučily se respektovat pravidla soužití se svými kamarády.Každé z dětí si ve školce našlo svoji značku, kterou si oblíbilo a na ni si ukládá své osobní věci.Děti ve školce celý měsíc malovaly, lepily, tiskaly razítka, zpívaly, hrály kontaktní hry s kamarády, společně se radovaly.

Přejeme všem dětem, aby se jim i nadále v mateřské škole líbilo.