14. 06. 2019

Sponzorský dar pro děti z MŠ

Touto cestou bychom velice rádi poděkovali SDH Opatov za sponzorský dar v podobě finančního obnosu ve výši 5025 Kč. Díky sponzorskému daru byly nakoupeny v rámci předčtenářské gramotnosti knihy pro děti. Veliké DÍKY