12. 06. 2019

Den dětí v MŠ

V pátek 31. června se děti z obou tříd MŠ sešly na školní zahradě a oslavily společně svátek všech dětí.
Děti soutěžily v házení balónů na karnevalového šaška, přenášely vodu lžící do lavoru, hádaly dle obrázků logické disciplíny.
Jejich šikovnost byla odměněna sladkostí a papírovou medailí, kterou si děti samy vymalovaly.
Veselé dopoledne se ve školce vydařilo, všechny děti byly spokojeny. Dle zájmu si házely s nafukovacími balónky, hodnotily kostými svých kamarádů, účastnily se různých pohybových her.