04. 04. 2019

JARO u Šmoulů

Ve třídě Šmoulů vítáme JARO:

V jarním období se děti seznamují s jarními květinami, drobnými živočichy, jmenují rozdílné znaky zimy a jara, pozorují, malují, kreslí, modelují a tvoří probouzející se jarní přírodu.

Cílem tohoto tématu je prohloubení pozitivního vztahu jak k lidem, tak i k přírodě.

Na vycházce děti naslouchaly zvukům v přírodě, pozorovaly pučící keře, první jarní kvítí.

Z přírodních materiálů děti vyrobily vládkyni zimy Morenu a šly ji vypustit v doprovodu říkadla "Zimo, zimo, táhni pryč" do potoka. Tím jsme se v naší školce rozloučily se zimou.

Veškeré činnosti v dětech probudily touhu po zvídavosti a objevování nových věcí.