22. 10. 2018

Adaptace nově příchozích dětí

V letošním školním roce nastoupilo do naší třídy Šmoulů celkem 28 dětí. 16  dětí již chodících, 11 dětí nově příchozích. Všechny děti se úspěšně adaptovaly v řežimu MŠ. V měsíci září se děti učily sebeobsluze, hygienickým návykům, pravidlům třídy, jména svých nových kamarádů a samostatnému stolování. S radostí se všechny děti zapojují do pohybových her i cvičení jemné a hrubé motoriky ve veselých říkadlech. Děti také rády komunikují v kruhu, poznávají svoji značku a prohlíží se knížky. S nadšením se děti zapojily do všech výtvarných činností a vyzdobily si jimi tak prostředí celé školky. Vzhledem k tomu, že děti tráví v mateřské škole podstatnou část dne, bude i nadále naší snahou, aby se cítily radostně a spokojeně. Přejeme, aby se jim i nadále ve školce líbilo.