Kroužky 2023/2024

Ve třídě nejmladších dětí (I. třída):

Sudé týdny vždy v pondělí v čase od 15:15 do 15:45 hod "SPORTÍČEK" pod vedením paní učitelky Pohlové.

Liché týdny vždy v pondělí v čase od 15:15 do 15:45 hod "ZDRAVÁ NOŽKA + JÓGA" pod vedením paní učitelky Tesařové.

 

Ve třídě straších dětí (II. třída):

Každé úterý od 14:30 - 15:30 hod "ŠIKULOVÉ" pod vedením Z. Kavanové. Kroužek je zaměřen na praktické dovednosti dítěte z oblasti sebeobsluhy, výtvarné činnosti a přenesení znalostí do všeobecného života. 

Každou středu od 13:00 do 13:45 hod"JAZÝČKY" pod vedením Bc. Denisy Holasové (logopedická prevence, školní přípravka).

Kroužky začínají od měsíce říjen 2023 a budou ukončeny k měsíci květen 2024.