Kroužky 2022/2023

Ve třídě nejmladších dětí (I. třída):

Sudé týdny vždy v pondělí v čase od 15:15 do 15:45 hod "SPORTÍČEK" pod vedením paní učitelky Pohlové.

Liché týdny vždy v pondělí v čase od 15:15 do 15:45 hod "ZDRAVÁ NOŽKA + JÓGA" pod vedením paní učitelky Tesařové.

 

Ve třídě straších dětí (II. třída):

Každé úterý od 14:30 - 15:30 hod "SPORTÍK" + "VÝTVARNÝ KROUŽEK" pod vedením K. Šplíchalové. Kroužky se střídají po týdnu.

Každé úterý a středa od 13:00 do 13:45 hod"JAZÝČKY" pod vedením Bc. Denisy Holasové (logopedická prevence, školní přípravka).

Kroužky začínají od měsíce říjen 2022 a budou ukončeny k měsíci květen 2023.