11. 04. 2018

Výukový program Pasíčka

Dne 20. 3. 2018 přijeli do MŠ zaměstnanci ze záchranné stanice Pasíčka. Pro mladší děti byl objednán program "Ochrana ryb" a pro děti starší program "Návrat na hnízdiště". Mladší děti sledovaly promítání na velikém plátně - potoky, řeky, rybníky (funkce stavidel), jezera a ke každému druhu děti poslouchaly krátký komentář o životě ryb a jejich ochraně. Jaká je důležitost čistoty vody pro tyto vodní živočichy. Děti na základě obrazového materiálu poznávaly jednotlivé ryby a základní informace o jejich životě ( části těla, způsob života, potrava). V poslední části programu následovala hra v podobě maxi pexesa. Děti pracovaly ve dvojicích a postupně otáčely karty. Tato část se dětem líbila nejvíce :)

Program pro starší děti byl zaměřen na ptactvo, které se po zimě vrací zpátky do ČR. Ke každému druhu měly děti možnost vidět reálné maxi fotografie a prezentaci ptáků, které se k nám vracejí - Čáp bíly a černý, Vlaštovka, Jiřička, Rorýs aj. Děti se dozvěděly důležité informace o životě jednotlivých ptáků a způsobu jejich života. Po teoretické části následovala část praktická a děti si mohly z keramické hliny vymodelovat svého vlastního ptáčka.