Šablony II - Hrou za poznáním

registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009274

 

Od 1. 9. 2018 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.

 

Z finančních prostředků v celkové výši 1.063.979,- Kč hradíme tyto aktivity:

 

- Školní asistent - personální podpora MŠ

- Využití ICT ve vzdělávání v MŠ - 64 hodin/64 týdnů

- Projektový den mimo školu

- Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická pregramotnost

- Školní asistent - personální podpora ZŠ

- Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her

- Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

- Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub zábavné logiky a deskových her

- Projektový den v ŠD/ŠK

- Projektový den mimo ŠD/ŠK

Evropské strukturální fondy.