Aktuality

21. 06. 2018

Sportovně-dopravní den

Dne 5. 6. 2018 uspořádali žáci 9. ročníku sportovně-dopravní den pro 1. až 8. třídu. Program měl dvě části. V první z nich hledaly děti indicie ukryté na různých místech naší obce. Po zdárném vyluštění hádanek byly vpuštěny do lesa k plnění úkolů. Tamní stanoviště je prověřila ze znalosti…

číst dále
21. 06. 2018

Projektový den

V pátek 25. 5. 2018 se uskutečnil projektový den pod názvem "Cesta kolem Opatova." Projekt byl zaměřen na poznání okolí Opatova a místních firem. Navštívili jsme firmu POLAK CZ, která se zabývá výrobou dílenského nábytku. Zde nám bylo umožněno nahlédnout přímo do výrobní haly. Dále jsme pokračovali…

číst dále
13. 06. 2018

Projekt "Normální je nekouřit"

V letošním školním roce 2017/2018 se naše ZŠ Opatov opět zapojila do projektu "Normální je nekouřit." Tento projekt byl realizován 31. 5. 2018 na 1. stupni. Jde o program zaměřený na komplexní podporu zdravého životního stylu a prevenci kouření u dětí mladšího školního věku. Průvodcem celého…

číst dále
13. 06. 2018

Školní poznávací zájezd - Zámek Častolovice

Žáci 1.,4. a 5. ročníku se ve středu 6. 6. 2018 zúčastnili školního poznávacího zájezdu do Častolovic. Absolvovali jsme prohlídku expozic soukromého renesančního zámku, kde se dětem nejvíce líbil rytířský sál, tajné dveře, renesanční ložnice a dětský pokojíček. Dále jsme navštívili zámecký zvěřinec…

číst dále
07. 06. 2018

LIKO SVITAVY

Ve dnech 22. 5. a 29. 5. navštívili žáci druhého stupně společnost LIKO SVITAVY. Žáci si rozšířili své znalosti z oblasti sběru a svozu komunálního odpadu, nakládání s nebezpečným odpadem a především jak správně třídit odpad. Dále měli žáci jedinečnou příležitost prohlédnout si třídící linku a…

číst dále
22. 05. 2018

Sběr papíru

V týdnu 23. 4. - 27. 4. 2018 proběhl na naší škole sběr starého papíru. Žáci přispěli v této sběrové akci množstvím 2400 kg papíru, díky nim získala naše škola částku 3400 Kč. Převážná část takto získaných finančních prostředků bude použita na nákup vybavení do odpočinkových zón pro první i druhý…

číst dále
17. 05. 2018

NOC S ANDERSENEM

Dne 20. 4. 2018 proběhla na naší škole v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti akce s názvem "NOC S ANDERSENEM" ( téma: Komisař Vrťapka), která byla zejména určena pro žáky prvního stupně (1. - 5. ročník). Všechny děti spolupracovaly ve skupinkách na úkolech, které si pro ně připravily žákyně 8.…

číst dále
27. 04. 2018

Ředitelské volno

Ve dnech 30. dubna a 7. května 2018 je žákům základní školy uděleno ředitelské volno z provozních a organizačních důvodů.

číst dále
27. 04. 2018

Přehlídka dravců na ZŠ

Ve středu 21. 3. se žáci základní školy zúčastnili výukového programu "Přehlídka dravců". Sokolníci k nám přivezli několik dravců na ukázku a pověděli o nich žákům zajímavé informace. Z počátku si žáci vyslechli několik informací k představeným dravcům a následně byli vyzkoušeni z vyslechnutých…

číst dále