Aktuality

07. 06. 2018

Poznávací výlet MŠ - Zámek Častolovice

Dne 6. 6. 2018 se třída nejstarších dětí vydala na poznávací výlet do Častolovic. Hlavním cílem byla prohlídka zámku, dále návštěva zámeckého minizvěřince, procházka kolem obory s bílymi daňky a v zámecké kavárně jsme si všichni pochutnali na výborném obědě. Dětem se velice líbilo krmení místních…

číst dále
07. 06. 2018

Projektový den MŠ a ZŠ

V pátek se naše třída nejstarších dětí zúčastnila projektového dne, který konala ZŠ. Děti měly možnost navštívit místní firmy POLAK CZ, BIO FARMA a dozvědět se spoustu zajímavých informací o těchto firmách. K projektovému dni patřila i turistická trasa kolem obce Opatov, která nás dovedla k…

číst dále
24. 05. 2018

Malí čtenáři

Ve středu 16. 5. 2018 na nás čekalo milé překvapení v místní knihovně. Byli zde odměněni naši nejlepší a zároveň nejmenší čtenáři z MŠ. Mezi ně patřila Lucinka Lelková a Natálka Svatošová. A protože si chodily půjčovat knihy všechny děti z MŠ po celý školní rok, jako odměnu děti dostaly překvapení…

číst dále
22. 05. 2018

NOC S ANDERSENEM

V pátek 20. 4. 2018 proběhla v MŠ akce "Noc s Andersenem". Účast byla 100% a všech 15 nejstarších dětí využilo této akce a bez sebemenších problémů přespalo přes noc ve školce pod dohledem třídních učitelek (Bc. D. Holasové, K. Baldrychové, DiS.). Program: - návštěva Obecní knihovny (téma…

číst dále
26. 04. 2018

Zápis do 1. třídy

Dne 24. 4. v 15 hod proběhl na Základní škole v Opatově zápis do 1. třídy. 10 našich nejstarších předškoláčků se dostavilo k zápisu. Děti úspěšně zvládly nejen pohovor s paní učitelkou (jméno a příjmení,barvy, geom. tvary, zvířata, prostorové pojmy, přednes básničky, zazpívání písničky, popis…

číst dále
11. 04. 2018

VELIKONOČNÍ DÍLNY

Na velikonočních dílnách si děti malovaly vyfouknutá vajíčka temperovými barvami. Dále děti vyráběly slepičky z části krabičky (za pomoci rodičů) a dolepovaly detaily. Z papíru děti vystřihovaly velikonoční slepičky a tvořily z nich zápichy do květináčů. Společně s rodiči vytvářeli různé výrobky …

číst dále
11. 04. 2018

Výukový program Pasíčka

Dne 20. 3. 2018 přijeli do MŠ zaměstnanci ze záchranné stanice Pasíčka. Pro mladší děti byl objednán program "Ochrana ryb" a pro děti starší program "Návrat na hnízdiště". Mladší děti sledovaly promítání na velikém plátně - potoky, řeky, rybníky (funkce stavidel), jezera a ke každému druhu děti…

číst dále
23. 03. 2018

Výukový program "Přehlídka dravců"

Ve středu 21. 3. se děti z MŠ mohly na vlastní oči přesvědčit, jak vypadá největší sbírka dravců ČR. Dětem bylo předvedeno cca 45 dravců a ke každému sokolník řekl nějakou zajímavost. Děti si mohly zblízka prohlédnout a pohladit orla či malou sovičku. Během přehlídky sokolník zkoušel žáky ze ZŠ,…

číst dále
09. 03. 2018

KARNEVAL

Nejen v minulých letech, ale i letos se v MŠ uskutečnil karneval v rámci blížícího se jara a masopustních radovánek. pro děti byla připravena celá řada zábavných aktivit (skákání v pytli, obruče, hod na cíl, opičí dráha aj.). Nechyběla ani diskotéka a třešničkou na dortu bylo vyhlášení třech…

číst dále